0351/80.40.80 - 0351/40.84.49 Laborator: 0351/40.15.59 programari@hitmed.ro

Ghid pentru internarea pacientului

Programarea pacientului:

  • se face telefonic – la numerele de telefon 0351804080 sau 0351408449, afisate pe site-ul propriu, precum si la intrarea in clinica, pe bannere / panouri publicitare, pe pliante, pe carti de vizita, documentele medicale eliberate anterior de personalul clinicii
  • direct, la receptie – persoana sau apartinatorul solicita programare, iar registratorul inregistreaza programarea in Registrul de programari, in functie de disponibilitate (paturi libere, medic, afectiune, urgenta, control, recontrol, etc.); registratorul noteaza data si ora programarii pe un formular tip si il inmaneaza persoanei care a solicitat programarea
  • programare on – line – cu buton pe desktopul calculatorului din receptie

Documente necesare

Pacientul programat– se prezinta la registratura unitatii cu urmatoarele documente:

  1. Biletul de trimitere / internare de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulator in contract cu CJAS (cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale)
  2. Buletin de identitate sau carte de identitate/ copie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani)
  3. Cardul de sanatate (pentru urgente medico-chirurgicale cardul de sanatate nu este obligatoriu la internare, insa este obligatoriu la externare) pentru toti pacientii, cu exceptia pacientilor sub 18 ani sau
  • Adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului
  • Adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate eliberata de CJAS in termen de valabilitate (2 luni de la data emiterii) pentru cazurile in care pacientul a avut card, insa l-a pierdut, i-a fost furat sau cardul s-a defectat.
  1. Adeverinta de la locul de munca, (cu precizarea numarului de zile de concediu medical din ultimele 12 luni), daca este cazul, pentru concediu medical.