0351/80.40.80 - 0351/40.84.49 Laborator: 0351/40.15.59 programari@hitmed.ro

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si Legea nr 190/18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a regulamentului mentionat anterior, spitalul fiind înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 20148, conform legii.

 

Conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date si Legea nr 190/18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a regulamentului mentionat anterior,, spitalul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către pacienți.

 • Spitalul va păstra confidențialitatea acestor informații.
 • Conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date si Legea nr 190/18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a regulamentului mentionat anterior, vă sunt recunoscute următoarele drepturi:
 • (1) dreptul la informare ,
 • (2) dreptul de acces la date ,
 • (3) dreptul de intervenție asupra datelor,
 • (4) dreptul la opoziție ,
 • (5) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
 • (6) dreptul de a va adresa justiției .
 • Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.
 • Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 • Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la sediul spitalului. Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului este reglementat prin Legea 46/2003.
 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.