0351/80.40.80 - 0351/40.84.49 Laborator: 0351/40.15.59 programari@hitmed.ro

REGULI DE COMPORTAMENT ALE PACIENTILOR IN SPITAL

Pacienții vor lua la cunoștință prevederile de ordine interioara care-i privesc și se vor angaja să le respecte prin semnarea consimțământul informat.

Regulile de ordine interioară cuprind obligațiile pacienților în legătură cu modul lor de comportare pe perioada internării și sunt în legătură cu următoarele aspecte:

 • Prezentarea tuturor actele necesare la internare care să ateste calitatea de asigurat și trimiterea de la medicul de familie (exceptând situațiile de prezentare în regim de urgență).
 • Predarea fără întârziere a hainelor și încălțămintei de stradă la garderoba sau aparținătorului care îl însoțește, îmbrăcarea și purtarea echipamentului de spital (pijama, halat și papuci de casă) pe toată durata internării și numai în interiorul instituției.
 • Luarea la cunoștință, înțelegerea și respectarea tratamentului medical explicat de către medicul curant pe care și-l asumă prin semnătură dată pe consimțământul informat.
 • Informarea imediată a medicului curant/ asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluția stării sale de sănătate.
 • Respectarea conduitei terapeutice, cooperarea la tratament; procurarea de medicamente din afara instituției va fi permisă numai de medicul curant.
 • Pacienții vor avea o atitudine respectuoasă față de personalului (ne)medical din instituție și vor fi obligați să păstreze curățenia saloanelor, culoarelor și grupurilor sanitare și să respecte regulile de menținere a curățeniei în instituție și regulile de ordine interioară: realizarea igienei corporale, aerisirea sau curățenia în saloane, respectarea liniștii în perioadele de odihnă, nefolosirea telefonului mobil în salon pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihnă, programul de servire a meselor, păstrarea alimentelor alterabile, respectarea regulilor în legătură cu efectuarea vizitelor, achitarea serviciilor cu plată.
 • Respectarea integrității bunurilor din patrimoniul instituției, inventarul salonului sau a secției și folosirea cu grijă și corectă a instalațiilor sanitare, electrice sau de orice fel la dispoziție, în caz contrar obligându-se la plata daunelor produse (personal sau de către aparținătorii și vizitatorii săi).
 • În salon sunt interzise consumul alimentelor contraindicate de medicul curant sau a celor alterabile, introducerea și consumul de băuturi alcoolice, fumatul sau jocurile de noroc.
 • Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatoriu iar deplasările pentru investigații și tratamente se vor face numai la indicația personalului medical. În afara perioadelor stabilite pentru repaus sau a celor de vizită medicală, pacientul se poate deplasa pentru recreere în curtea interioara a instituției.
 • Pacienții au obligația de a avea un comportament corect în relațiile cu ceilalți bolnavi, evitând încălcarea regulilor de disciplină, tulburarea liniștii și orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulțumirile vor fi aduse la cunoștință pe un ton adecvat și imediat ce este posibil asistentei de salon, medicului curant – care sunt obligați să asculte și să rezolve orice plângere.
 • Este cu desăvârșire interzisă părăsirea instituției fără bilet de voie semnat de medicul curant și aprobat de medicul șef de secție (înlocuitorul său).